Narcisy - Ako pestovať narcisy

1. VHODNÉ STANOVIŠTE : Narcisy pochádzajú z horských oblastí, kde rastú prevažne v jarnom a jesennom období na slnečných lúkach a stráňach dostatočne vlhkých. Z toho vychádza aj požiadavka na ich pestovanie. Vhodné je slnečné, otvorené stanovište, v tieni málo kvitnú. Iba niektoré pôvodné druhy môžeme vysádzať do polotieňa. Pôdy musia byť priepustné, najvhodnejšie sú stredne ťažké s dobrou drenážou. V ľahkých pôdach sa im darí dobre za predpokladu dostatočnej zálievky a hnojenia. Pôdna reakcia má byť neutrálna až slabo zásaditá.

2. PRÍPRAVA PÔDY A HNOJENIA : Pôda na výsadbu musí byť včas a dobre pripravená. Pred výsadbou záhony zrýľujeme čo najhlbšie. Súčasne zapravíme do pôdy priemyselné hnojivá, a ak máme možnosť, aj dobre vyzretý kompost. Narcisy nikdy nehnojíme čerstvým hnojom. Z priemyselných hnojív môžeme použiť NPK, alebo ešte lepší CERERIT v množstve asi 80 g na 1m². Z jednotlivých hnojív je to síran amónny 30 g, superfosfát 20 g a draselná soľ 40 g na 1m². Dusíkatých hnojív je lepšie použiť len polovičnú dávku a druhou polovicou prihnojiť na jar, napr. vo forme liadku amónneho. Narcisy môžeme vysádzať po tulipánoch, nikdy však naopak, keď je pôda ešte v starej sile. Ako predplodiny nie sú vhodné paradajky, cesnak, cibuľa a zemiaky. Pre samotnú výsadbu má byť pôda dostatočne kyprá, aby rovnomerne prikryla vysadené cibule. Kypré musí byť aj dno brázdy pre ľahké prerastanie do zeme, aby pri raste korene nevytláčali cibuľu nahor.

3. DOBA SADENIA: Narcisy vysádzame v septembri až novembri. Ak chceme, aby na jeseň dobre zakorenili, ale nezačali predčasne rásť, vysádzame ich až ku koncu septembra, pretože nezakorenené, alebo naopak príliš vegetujúce narcisy, sú málo odolné voči mrazu. Pokiaľ presádzame vlastné narcisy v záhrade, robíme tak zvyčajne po 3 – 4 rokoch (vhodnejšie je  po 2 – 3 rokoch), pretože tak môžeme narcisy dobre prezrieť, ošetriť a zasadiť do kyprej, dobre vyhnojenej pôdy. Zberáme ich včas, to znamená v čase, keď ešte nevytvárajú nové korene. Narcisy nemajú v letnom období úplný vegetačný pokoj, zakoreňujú veľmi skoro. Korene poškodené pri zbere, alebo pri sušení sa plne neobnovujú a rastliny v nasledujúcom roku trpia suchom a nedostatkom výživy. Preto, ak je nutné vybrať narcisy zo zeme koncom júna až koncom júla (najmä ak je mokrý začiatok leta), radšej ich ihneď vysadíme a pôdu z koreňov zbytočne neoklepávame. Podľa posledných výskumov holandskí pestovatelia odporúčajú odložiť výsadbu až na obdobie od konca septembra do konca októbra a to predovšetkým v zahrievaných pôdach, alebo v rokoch, kedy je teplé leto aj začiatok jesene. Pri výsadbe do pôdy pri vyšších teplotách ako 13ºC, sa silne zvyšuje riziko napadnutia narcisov botrytídou. Musíme teda sami zvážiť, aká je v našom prípade najvhodnejšia doba pre výsadbu, pretože na tom môžu v značnej miere záležať výsledky našej práce v nasledujúcom roku.

4. HĹBKA A VZDIALENOSŤ VÝSADBY: Narcisy vysádzame pomerne hlboko, podľa veľkosti cibúľ až 15 cm, čo znamená vrstvu nad cibuľami, v ťažších pôdach môžeme vysádzať trochu plytšie, ale nikdy nie menej ako 10 cm, a to aj pri menších cibuliach. Vzdialenosť výsadby sa riadi spôsobom a účelom výsadby. V okrasných záhonoch pekné cibule asi na 15 x 15 cm, v zásobnej škôlke na záhony najlepšie do riadkov. Riadky by mali byť od seba 20 – 25 cm, v riadkoch sadíme vo vzdialenosti asi 10 cm od seba, drobné cibule na dopestovanie hustejšie.

5. OŠETRENIE PO VÝSADBE : Po výsadbe potrebujú narcisy dostatok vlahy, aby sa dobre zakorenili a pôda riadne priľnula k cibuliam. Najlepšia je veľmi výdatná zálievka po výsadbe. Ak je suchá a teplá jeseň, musíme ju neskôr opakovať. Nikdy nezalievame denne ako zeleninu! Narcisy odporúčame chrániť pred mrazom, ich mrazuvzdornosť nie je vždy dostatočná. Záleží jednak na tom, aby stačili do príchodu silnejších mrazov zakoreniť, preto ich prikrývame zvlášť pri neskorej výsadbe a jednak na druhoch a kultivaroch. Pôvodné druhy sú vždy chúlostivejšie, pretože vo svojich prirodzených podmienkach - v horách - bývajú zavčasu chránené vyššou snehovou prikrývkou. Málo odolné  bývajú aj niektoré obzvlášť hlboko prešľachtené odrody. Aj keď zimu prečkajú, ich nižšia odolnosť sa prejavuje následnou náchylnosťou na choroby. Na prikrytie je vhodná slama, čečina, rašelina a drvená borka. Slama musí byť na jar včas odstránená, aby rašiace listy príliš nevybledli. Najvhodnejšia sa javí borka, ktorá chráni pôdu pred vysychaním, zabraňuje rastu mnohých burín, udržuje pôdu kyprú a vyrovnáva teplotné rozdiely. Po dažďoch pôda nie je utlčená, pretože voda po borke steká. Borku stelieme až po prvých mrazíkoch.

6. OŠETROVANIE V DOBE VEGETÁCIE : Narcisy na jar začínajú rásť pomerne skoro, ihneď ako rozmrzne pôda. V tom čase ich môžeme prihnojiť ďalšou dávkou dusíkatého, prípadne aj plného hnojiva. Ak je na záhonoch sneh, môžeme prihnojiť na sneh, pretože zákonite v druhej dekáde februára prichádza odmäk a hnojivo sa tak dostane ku koreňom v čase, keď ich najviac potrebuje. Ak je suchá jar, zalievame ako na jeseň, radšej výdatnejšie a nie príliš často.

Ak máme záujem o dostatočný nárast cibúľ, zalievame do začiatku júna, nie však v čase vysokých teplôt. Hoci nedosiahneme taký výrazný nárast, pretože teplom cibule predčasne ukončujú vegetáciu, nevystavujeme ich väčšiemu riziku napadnutia fuzáriovou hnilobou. Pôdu počas vegetácie niekoľkokrát nakypríme a odstraňujeme burinu. Dôležité je sledovať zdravotný stav. Akékoľvek zle vyvinuté, alebo deformované, či zaschnuté rastliny z porastu odstránime. Pozn.: ak je na záhone borka, odpadá kyprenie a odstraňovanie buriny a aj značná pracovná záťaž.

7. OCHRANA PROTI CHOROBÁM A ŠKODCOM: Chemická ochrana proti chorobám a škodcom narcisov je veľmi pracná a často málo účinná. Zo škodcov je najnebezpečnejšia cibuľovka narcisová, ďalej cibuľovka zhubná (malá narcisová mucha), háďatko zhubné a roztoč narcisový. Proti muchám sa v čase kladenia vajíčok (máj a jún – najmä za teplých slnečných dní) môže striekať insekticídmi, ale účinok je slabý. Proti všetkým škodcom sa stále najviac používa teplovodné morenie, t.z. máčanie cibúľ v dobe 4 – 6 týždňov po zbere vo vode teplej 43 ºC počas 2 hodín. Účinnosť sa zvyšuje pridaním 1% formalínu. Toto teplovodné ošetrenie však vyžaduje zvláštne technické zariadenie a aj práca s formalínom je nebezpečná, preto ho môžu využívať len vybavené záhradnícke podniky. Z hubových chorôb je najzávažnejšia pleseň narcisová (botrytída), fuzáriová hniloba a skleróciová hniloba. Proti týmto chorobám môžeme používať systemické fungicídy Benlate alebo Fundazol, na jar ako postrek v koncentrácii 0,1% a pred výsadbou na namorenie cibúľ v koncentrácii 0,2 až 0,25%. Zárodky týchto chorôb sa prenášajú pôdou, preto je nutné pozemky pravidelne striedať. Vírusové choroby sa u narcisov prejavujú predovšetkým žltými prúžkami pozdĺž žilnatiny listov alebo mozaikovitými škvrnami. Niektoré vírusové choroby sa prenášajú pôdou, iné voškami. Choré rastliny vždy odstraňujeme, preventívne striekame proti voškám.

8. REZANIE KVETOV: Narcisy v porovnaní s ostatnými cibuľnatými alebo hľuznatými kvetmi netrpia toľko rezaním kvetov, predovšetkým preto, že ich stvoly sú bezlisté a neznižuje sa teda príliš asimilačná plocha. Pre dopravu sa režú úplne zatvorené kvety, najlepšie, keď sa začne uvoľňovať blanitý tulec. Pre výstavníctvo to má jednu malú chybu, že sa totiž úplne nevyfarbujú, najmä ružové, oranžové a červené odrody.

9. ZBER CIBÚĽ: Dobu zberu cibúľ narcisov je potrebné citlivo určiť, ako je uvedené už v bode 3. Nie je vhodné čakať až vňať úplne zaschne. Niektoré odrody zberáme akonáhle vňať začína zasychať, niektoré, keď vňať poklesáva, aj keď je ešte zelená. Obvykle je to do 15. júla. Pri eventuálnom neskoršom zbere si na vyrytej cibuli overíme, či už nerašia nové korene. Ak sú už viac narastené /nové korene mimo starých sú silnejšie a zdurenejšie, čo dobre spoznáme/, tak radšej zber odložíme na budúci rok. Zberáme opatrne, aby sme nepoškodili ani cibuľu, ani staré korene, ktoré nikdy násilím neodstraňujeme. Cibule po vhodnom označení druhu ukladáme na liesky a necháme ich v tieni alebo vo vzdušnej miestnosti osušiť. Nikdy nenechávame narcisy na slnku. Potom ich očistíme, odstránime zem z koreňov a cibule, ktoré sú len voľne spojené, oddelíme. Pri šetrnom odlomení alebo odrezaní nesmieme poškodiť cibule, ktoré sú spojené podpučím. Porušením tejto zásady otvárame cestu chorobám. Neoddeľujeme ani cibule pevnejšie spojené šupkou. Po celú dobu skladovania musia byť cibule uložené na vzdušnom mieste, ideálna teplota je 20 ºC. Ako pomôcku na riadne skladovanie narcisov používame debničky na zeleninu, ktoré predtým opláchneme roztokom hypermangánu.

Poznámka k celému návodu pestovania narcisov :
Len úplne výnimočne je v dostupnej literatúre poučenie, že cibuľa narcisov narastá až po odkvete narcisov. Preto ak sme si kvety nevyrezali či už pre potešenie do vázy, pre priateľov alebo na predaj, nenechávajte kvety zbytočne po odkvitnutí na stonke a zvyšok kvetov hneď za semenníkom odtrhnite. Ponechaním na stonke by sme tak nútili semenník, aby vytváral semená a oslaboval cibuľu. Po otrhaní odkvitnutých narcisov prihnojíme a dostatočne zalejeme, pretože veľa času na rast cibule narcis už nemá.

Medzinárodné triedenie odrôd narcisov do 13-tich skupín:

1. Trumpet - trúbkovité narcisy. Odrody tejto skupiny sú prevažne skoré, majú vždy jeden kvet na stonke a rúrku narcisu rovnako dlhú alebo dlhšiu ako okvetné lístky.

2. Large Cup - narcisy s veľkou pakorunkou. Odrody majú iba jeden kvet na stonke a pakorunku, prípadne rúrku vždy dlhšiu ako jedna tretina dĺžky okvetných lístkov, ale vždy kratšiu, než celé okvetné lístky. Skupina 2 je najpočetnejšou skupinou narcisov s pakorunkami najrozmanitejších foriem. Niektoré odrody vytvárajú dojem ako plnokveté, ale majú iba silne kučeravý okraj pakorunky.

3. Small Cup - narcisy s malou pakorunkou. Odrody tejto skupiny majú iba jeden kvet na stonke a pakorunku kratšiu, než jedna tretina dĺžky okvetných lístkov.

4. Double - plnokveté narcisy. Všetky plnokveté druhy i formy narcisov pôvodných druhov vrátane viackvetých plných narcisov, ktoré boli zaraďované medzi Tazetta narcisy, alebo iné skupiny. Tieto plnokveté narcisy majú tvar buď ako naskladané misky okvetných lístkov, alebo sú voľne zlúčené okolo stredu a niektoré plnokveté narcisy majú rúrku alebo pakorunku plne vyplnenú ďalšími okvetnými lístkami.

5. Triandrus - Triandrus narcisy. Sú to hybridy Narcissus triandrus, pri ktorých sú zrejmé znaky pôvodných druhov. Sú viackveté.

6. Cyclamineus - Cyclamineus narcisy. Sú to hybridy Narcissus cyclamineus, ktoré si zachovali charakteristiky pôvodného druhu. Majú vždy viac či menej opačne stočené okvetné lístky.

7. Jonquilla - Jonquilla narcisy. Odrody z kríženia s Narcissus jonquilla, ktoré si zachovali typické znaky pôvodného druhu. Sú často viackveté a príjemne voňajú.

8. Tazetta - Tazetta narcisy. Mnohokveté narcisy, pochádzajúce z kríženia odrôd alebo druhov s Narcissus Tazetta. Neskoršie kvitnú a príjemne voňajú.

9. Poeticus - Poeticus narcisy. Odrody narcisov s typickými znakmi Narcissus poeticus. Sú vždy jednokveté, neskoro kvitnú a príjemne voňajú.

10. Bulbocodium Hybrids - Bulbocodium narcisy. Do tejto skupiny patria všetky hybridy vyšľachtené z pôvodného Narcissus bulbocodium. Ostatné pôvodné formy sú vedené zvlášť.

11. Split Corona - narcisy s členenou pakorunkou. Do tejto skupiny patria všetky druhy narcisov, ktoré majú kvety so širokými rozloženými pakorunkami členenými do 6 základných častí. Jednotlivé časti musia byť rozdelené najmenej do jednej tretiny dĺžky pakorunky.

12. Other Cultivars - ostatné druhy narcisov. Do tejto skupiny narcisov sú zaradené všetky odrody narcisov, ktoré sa nedajú zaradiť do žiadnej z predošlých skupín. Je to nepočetná skupina.

13. Species - pôvodné druhy narcisov. Do tejto skupiny sú zaradené všetky pôvodné druhy vyskytujúce sa v prírode a to v jedenástich sekciách.

U nás si môžete vyberať z týchto druhov narcisov www.cibuloviny.sk/narcisy/

© Copyright Cibuloviny.sk. Bez povolenia nekopírovať.